Familiegroep Alzheimer Liga Roeselare stelt haar deuren open voor al wie met dementie te maken krijgt.

Familiegroep Alzheimer

Onze familiegroep te Roeselare bestaat sinds 9 jaar en brengt 5 keer per jaar familieleden, vrienden en verwanten van personen met dementie samen.

Telkens wordt bevestigd dat mensen, die zorgen voor iemand met dementie, behoeftehebben aan een uitlaatklep, aan erkenning en waardering voor hun zware opdracht. Bovendien is goede informatie ook noodzakelijk om deze zorg te kunnen blijven dragen. De deelnemers worden onthaald met een kopje koffie. Iedere bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker die een thema rond dementie uitdiept. Dit informatieve deel gebeurt op een spontane manier. Telkens is er ruim de tijd om persoonlijke ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Mensen die liever niet aan het woord komen, kunnen rustig luisteren naar de verhalen van anderen en op deze manier ook bijleren en steun/begrip vinden bij elkaar.

Ieder jaar opnieuw ondervinden nieuwe families de beginsymptomen van dementie, en telkens gaan deze families op zoek naar informatie en steun. Iedereen wordt wel overstelpt met goedbedoelde raad maar de weg naar de juiste info blijkt soms moeilijk te zijn. Daarom willen wij bij de start van dit nieuwe werkjaar onze deuren openstellen zodat mensen bij ons kunnen de nodige steun, begrip en info vinden.

De familiegroep gaat om de 2 maanden door op een dinsdagnamiddag van 13u45 tot 15u45 in de cafetaria van WZC Ter Berken, Zijstraat 59 te Roeselare. Iedereen is er steeds welkom vanaf 13.30u voor een kopje koffie, een babbel en een info-moment met lotgenoten.

De kennismakingsavond gaat door op 16 september 2014 om 19.00u, eveneens in de cafetaria van WZC Ter Berken. Het thema luidt: “ Is op je stappen terug komen , dementie?” Ann Vandaele werkt reeds vele jaren met personen met dementie en hun families. Zij komt op een duidelijke manier vertellen over dementie en de gevolgen ervan voor de persoon zelf en zijn omgeving. Inschrijven vooraf via mail: ter.berken@ocmw-roeselare.be of per telefoon: 051/24 96 54 tijdens de kantooruren. (gratis ingang)

Voor meer informatie : marian.claeys@ocmw-roeselare.be of 0494/53 70 11 (Marian Claeys)