Tevredenheidsmeting bij bewoners/familie in het woonzorgcentrum 2017

De woonzorgcentra van Zorgbedrijf Roeselare streven voortduren naar het verbeteren van de kwaliteit. Hierbij staat uw mening centraal. Bijgevolg krijgt iedereen, in de maanden april, mei en juni de kans om de verschillende elementen van onze zorg- en dienstverlening te beoordelen. De door u verstrekte informatie zullen wij gebruiken om waar mogelijk onze zorg- en dienstverlening nog te verbeteren.

Uiteraard koppelen we de resultaten van de bevraging graag aan u terug.

Meer informatie volgt.

Wij danken u alvast voor de medewerking.

Marian Claeys en Nele Mesure