Nieuws

WOW momenten

Naast de vele geplande activiteiten zorgen we nu en dan eens voor een WOW moment voor een individuele bewoner. Door stil te staan bij wat de bewoner echt nog eens wenst te doen, wat zijn passie of interesse was en hier op in te spelen, kunnen we op deze manier nog net dat tikkeltje meer bieden. We gaan telkens voor die glimlach!

Seniorenweek

Tijdens de seniorenweek van 20 tem 26 november 2023 kijken we er al naar uit om onze bewoners te verwennen. Er staat een boeiend programma klaar dat zeker in de smaak zal vallen bij de bewoners.

Week van de valpreventie

Van 24 tot en met 30 april 2023 gaat de Week van de Valpreventie door. Er wordt een programma aangeboden die in het teken staat van het belang om te bewegen.

(zorg)sectorcampagne Care-er

Wij mochten de afgelopen weken meewerken aan de nieuwe sectorcampagne van de Vlaamse overheid. Hoe trots zijn wij dat onze medewerkers mee mogen schitteren in die campagne!

Vergeet dementie, onthoud de mens.

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag, of breder genoemd, Wereld Dementie Dag. Jammer genoeg krijgen heel wat van de bewoners in ons woonzorgcentrum te maken met lichtere of zwaardere vormen van dementie. Op deze dag vragen we daarom extra aandacht voor deze hersenziekte.

Vroegtijdige Zorgplanning: nu al nadenken over later

Stilstaan bij je levenseinde is niet makkelijk. Het lijkt nog een te-ver-van-mijn-bed-show, het is een taboe of men wil er gewoon nog niet aan denken. Àls er al mensen zijn die over hun wensen hebben nagedacht, dan worden die wensen meestal niet uitgesproken. Laat staan zwart op wit op papier gezet. Op tijd nadenken over je toekomst zorgt er echter voor dat je zeker bent dat jouw keuzes en wil worden gerespecteerd en gegarandeerd. Kom hier meer te weten over vroegtijdige zorgplanning. Kom hier meer te weten over vroegtijdige zorgplanning.