Zorgvisie

Net als alle woonzorgcentra van Motena is Ter Berken geen klassiek woonzorgcentrum. We kiezen heel bewust voor een eigen concept waar meeleven en meewonen centraal staat bij alles wat we doen. Wij geven je een passend dagritme, aangevuld met fijne, zinvolle activiteiten en dat in een gastvrije, warme huiselijke omgeving. 

In de omgang met onze bewoners laten we ons leiden door enkele belangrijke waarden:

  • Respect voor de eigenheid van elke bewoner, afgestemd op de sociale context, verleden, interesses, huidige capaciteiten en behoeften.
  • Een dagelijks streven naar een evenwicht tussen voldoende veiligheid en de grootst mogelijke persoonlijke vrijheid.
  • Het stimuleren van fysieke en psychische zelfredzaamheid. 
  • Inspraak en samen overleggen met familie, als partner in de zorg.

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is uiteraard een grote verandering, maar bij Ter Berken blijft er gelukkig ook heel veel hetzelfde. Blijven ontmoeten. Blijven ontdekken en vooral: blijven genieten van de mooie dingen in het leven.

Benieuwd om het eens in het echt te zien? Wandel gerust eens binnen.

Onthaalbrochure

Verhuizen naar ons woonzorgcentrum gaat wellicht gepaard met heel wat vragen. Om jullie alvast een kijkje te geven op het reilen en zeilen in ons huis delen we graag onze onthaalbrochure. Hierin vinden jullie onder andere antwoord op alle praktische bekommernissen, een woordje uitleg over hoe ons team is samengesteld en hoe wij het wonen en leven in ons woonzorgcentrum trachten te begeleiden.

“Respect voor de waardigheid en het welzijn van onze bewoners primeert.”

In ons woonzorgcentrum geloven we steevast dat we de waardigheid van onze bewoners voorop moeten stellen. We zetten dan ook sterk in op bewegen en dit ten goede aan het fysisch en psychisch welbevinden van onze bewoners. Want iemand beroven van die vrijheid heeft grote gevolgen, zowel op fysisch als psychisch vlak. Daarom zullen we bewoners hun bewegingsvrijheid maar in heel uitzonderlijke situaties beperken, en dat alleen als alle andere alternatieven uitgeprobeerd zijn.