Vroegtijdige Zorgplanning: nu al nadenken over later

Stilstaan bij je levenseinde is niet makkelijk. Het lijkt nog een te-ver-van-mijn-bed-show, het is een taboe of men wil er gewoon nog niet aan denken. Àls er al mensen zijn die over hun wensen hebben nagedacht, dan worden die wensen meestal niet uitgesproken. Laat staan zwart op wit op papier gezet. Op tijd nadenken over je toekomst zorgt er echter voor dat je zeker bent dat jouw keuzes en wil worden gerespecteerd en gegarandeerd. Kom hier meer te weten over vroegtijdige zorgplanning. 

Wat is vroegtijdige zorgplanning?

Vroegtijdig betekent dat je erbij stilstaat voor het nodig is. Zorgplanning is de voorbereiding op alle hulp en behandelingen die je in de toekomst eventueel zou kunnen krijgen mocht je ernstig ziek worden of zwaargewond zijn. Vroegtijdige zorgplanning is dus nadenken en beslissingen nemen over je toekomstige medische zorg en behandeling.

Vroegtijdige zorgplanning, is een hulp voor:

  • Jezelf
  • Je familie, verwanten, naasten
  • Je vertegenwoordiger
  • De hulpverleners
  • De behandelende artsen

Zo weten ook zij wat jouw laatste wensen zijn, op het moment dat je zelf misschien niet meer capabel bent om je daarover uit te spreken.

Samen op weg in een “onderhandelde” zorg, waar eigen wensen en verwachtingen bespreekbaar worden.

Ons woonzorgcentrum staat voor warme en persoonsgerichte zorg. Warme zorg betekent dat de bewoner centraal staat en we de verwachtingen en wensen van de bewoner willen leren kennen. Door de intense samenwerking van het team met de bewoners wordt een vertrouwensband gecreëerd die toelaat om diepere gesprekken te hebben over verwachtingen in het leven nu en in de toekomst.

Ons woonzorgcentrum kan je dus ook helpen om jouw wensen voor de toekomst bespreekbaar te maken. Spreken over vroegtijdige zorgplanning kan naar ons gevoel immers niet vroeg genoeg. We vinden het belangrijk om onze zorg af te kunnen stemmen op de wensen van onze bewoners. En dat kunnen we alleen als de bewoner en zijn familie hierover in gesprek kan gaan met ons.

Ook personen met dementie kunnen zeker mee beslissen over hun zorg. Toch moet je er rekening mee houden dat bij dementie de mogelijkheid om mee te denken zal afnemen.

Het kan dus belangrijk zijn om nu al na te denken over de toekomstige zorg. Nu heb je de tijd om rustig de opties te bekijken.

Een eerste stap is een warm gesprek met jouw vertrouwenspersonen: je naasten, familie, artsen of zorgverleners. We nodigen dan ook graag de bewoner met desgewenst de familie of vertegenwoordiger uit voor een gesprek of zelfs meerdere gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdige zorg en daarover spreken betekent toezien op een persoonlijke en kwalitatieve zorg met respect voor het verleden en voor de mens die hij nu is. Door deze gesprekken bekomen we een aantal zorgdoelen die zullen gerealiseerd en gerespecteerd worden door het gehele zorgteam.

Hoe begin je aan vroegtijdige zorgplanning? Een stappenplan?

Reeds bij de intake kan de maatschappelijk werker polsen naar de levensloop en de verdere levensverwachtingen en doelstellingen van de toekomstige bewoner. Op die manier krijgen wij als hulpverlener, al een duidelijker beeld van de gewenste individuele zorg. Al deze wensen en verwachtingen worden zorgvuldig bijgehouden in het zorgdossier.

Een collega uit het palliatief team nodigt enkele weken na de opname de naaste familieleden, de huisarts en de bewoner uit voor een gesprek. Hierbij wordt de mate van uw tevredenheid bevraagd over alle aspecten van het leven en wonen in het woonzorgcentrum. Tijdens dit gesprek worden de genoteerde wensen en levensverwachtingen van de bewoner nog eens getoetst om na te gaan of we nog op dezelfde golflengte zitten. Tevens zullen afspraken gemaakt worden over welke zorgen al of niet gewenst zijn: “In welke situaties is ziekenhuisopname gewenst? Welke al of niet ingrijpende onderzoeken of behandelingen willen we vermijden?”, …

De collega’s uit de werkgroep palliatieve zorg zijn per afdeling verantwoordelijk voor de levenswensen van de bewoner van die afdeling. Ook voor de familie kan deze persoon een nauwere contactpersoon worden. Wanneer in de loop van het verblijf de gezondheidstoestand achteruit gaat, kunnen de vroeger gemaakte afspraken terug bespreekbaar gesteld worden. Wie hier al eerder afspraken over wil maken, kan met deze vraag altijd bij de teamcoach terecht. Het spreekt voor zich dat deze afspraken ook ten allen tijde omkeerbaar zijn of bijgestuurd kunnen worden. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de wensen van de bewoner gerespecteerd worden.

Vragen?

Hebt u hierover nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij een lid van de palliatieve werkgroep van ons woonzorgcentrum terecht.