We zijn trots met onze vaccinatiegraad!

WZC Ter Berken heeft deelgenomen aan de kwaliteitsmeting van de Vlaamse overheid in september '21 om de vaccinatiegraad tegen COVID-19 bij medewerkers in de woonzorgcentra structureel op te volgen.

De totale vaccinatiegraad op het niveau van de voorziening is boven de standaard die op 95% staat.  We zijn trots met onze vaccinatiegraad van 97,5%. We blijven dan ook continu inzetten om dit cijfer te behouden of te verhogen.